Darmowa wysyłka powyżej 278PLN

 Gwarancja 100% satysfakcji

Zamów dzisiaj, wyślemy do Ciebie dzisiaj

 Płatność przy odbiorze przesyłki

Regulamin

Ogólne warunki handlowe orafresh.pl 

Tożsamość

 Nazwa firmy: Freshz Companies B.V. 

Adres firmy: Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Holandia

Numer telefonu:  +31 851 149 060

Adres e-mail: info@freshzcompanies.com

Numer CoC: 75958406

Numer VAT: NL860457436B01

Ceny i informacje

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i mogą być przedmiotem oczywistych błędów programistycznych i literowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za odchylenia (kolorystyczne) wynikające z jakości Państwa ekranu. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Jeśli naliczane są koszty wysyłki, zostanie to wyraźnie wskazane, w odpowiednim czasie i przed zawarciem umowy.

Realizacja umowy

Na stronie internetowej jest wyraźnie podane, w odpowiednim czasie, przed zawarciem umowy, w jaki sposób i w jakim terminie nastąpi dostawa. Dostawa następuje w każdym przypadku w ciągu 30 dni. Jeśli towar nie jest dostępny (terminowo), zostaniesz o tym poinformowany. W takim przypadku można zgodzić się na nowy termin dostawy lub zaoferowaną alternatywę, lub można bezpłatnie wypowiedzieć umowę.

Prawo do odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu przez Państwa (lub inną osobę w Państwa imieniu) towaru, mogą Państwo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni, bez podawania przyczyny.  Mogą Państwo skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy (patrz załącznik 1 poniżej), ale nie są Państwo do tego zobowiązani. Aby ocenić towar, mogą Państwo przetestować go w sklepie fizycznym. Jeśli ocena wykracza poza to, co jest konieczne do tego celu, jesteś odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego obniżenie wartości. Jeśli się do tego zastosujesz, natychmiast i w ciągu 14 dni otrzymasz pełną kwotę zakupu wraz z kosztami wysyłki. Po złożeniu przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy musisz odesłać do nas towar w ciągu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosisz Ty.

Płatność

Płatności należy dokonać zgodnie z procedurą zamawiania i dowolnym sposobem płatności wskazanym na stronie internetowej Jeśli nie wywiążesz się z obowiązku płatności, poinformujemy Cię o tym i będziesz miał jeszcze 14 dni na wywiązanie się z obowiązku płatności. Jeśli w ciągu tego 14-dniowego okresu nadal nie dokonają Państwo płatności, są Państwo winni odsetki ustawowe i jesteśmy uprawnieni do naliczenia dodatkowych sądowych kosztów windykacyjnych.

Gwarancja i zgodność

U nas masz prawo do gwarancji prawnej. Gwarantujemy, że towar odpowiada określonym specyfikacjom i wymaganiom jakościowym, których możesz oczekiwać.


Skargi

Jeśli mają Państwo skargę, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym (patrz dane kontaktowe powyżej). Rozpatrzymy Państwa skargę tak szybko, jak to możliwe i otrzymają Państwo merytoryczną odpowiedź w ciągu 14 dni. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia Państwa skargi, mogą Państwo również złożyć ją do Europejskiej Platformy ODR.

Postanowienia końcowe

Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo holenderskie. Wybór jurysdykcji nie narusza ochrony, z której korzystają Państwo na mocy prawa bezwzględnie obowiązującego w Państwa miejscu zamieszkania. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez właściwy sąd w okręgu, w którym mamy siedzibę.

 

Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz anulować umowę)

Do:

[ nazwa przedsiębiorcy ]

[ adres geograficzny przedsiębiorcy]

[ numer faksu przedsiębiorcy, jeżeli jest dostępny ]

[ adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od naszej umowy dotyczącej

realizacji następującej usługi: [wskazanie usługi]*.

Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [data zamówienia w przypadku usług lub otrzymania w przypadku produktów]

[imię i nazwisko konsumenta/ów]

[adres konsumenta/(ów)]

[Podpis konsumenta/(-ów)] (tylko w przypadku składania niniejszego formularza w formie papierowej)

 

* Wykreślić to, co nie dotyczy, lub wypełnić to, co dotyczy.